Sòm 23

Se yon sòm David. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. 2 Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè.3 Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li.

4 Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil, mwen p'ap pè anyen, paske, Seyè, ou la avèk mwen. Se baton ou ak gòl ou ki fè kè m' pa kase.

5 Ou pare yon tab pou mwen devan je tout lènmi m' yo. Ou resevwa m', ou fè kè m' kontan ou ban m' tou sa m' bezwen. 6 Wi, mwen konnen w'ap toujou renmen m', w'ap toujou bon pou mwen pandan tout lavi m'. Se lakay ou m'ap rete tout tan tout tan.

gallery/past garry foto (4)

Ministerio Betèl Internacional de chili
Rev Depi lontan: Garry Berlus

                      Manuel Bustos # 0423
Cels: 529-7473-2365 Tel: 2 2 401-2204
 
Nou swete w or deja Byenveni
nou an Betèl Legliz Entènasyonal Chili

 

 

gallery/sainte-bible-1020x500
gallery/logo leglise bethel 4 copia